Palīdzības piedāvāšana

Ja dzīvojat Latvijā un varat piedāvāt resursus

vai palīdzību, piemēram, izmitināšanu, nodarbinātības iespējas, juridisko palīdzību vai ko citu, aizpildiet veidlapu zemāk.

Es varu piedāvāt palīdzību

Humāno palīdzību iespējams meklēt palidzibaskarte.lv

latvia map

Laipni lūdzam Latvijā!

Latvijas Republika un tās iedzīvotāji šajos grūtajos laikos ir gatavi ar atvērtu sirdi uzņemt Ukrainas iedzīvotājus, kuri bēg no kara. Mēs nodrošināsim mājokli, pārtiku un cita veida palīdzību.

Vienotais informatīvais tālrunis par pieejamo atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā:
+371 27 380 380 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00)

MAN VAJAG PALĪDZĪBU

Gribu Palīdzēt Bēgļiem logo

Koordināciju starp organizācijām, kas piedāvā palīdzību, un cilvēkiem, kam tā nepieciešama, nodrošina bezpeļņas organizācija "Gribu palīdzēt bēgļiem". Jūsu dati netiks publiskoti un tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar jums.

Ierašanās Latvijā

Kad dodaties uz Latviju, lūdzu, ņemiet līdzi derīgus ceļošanas dokumentus, ja jums tādi ir. Ceļošanas dokumentu vai medicīnisko dokumentu (vakcinācijas sertifikāta, Covid-19 testa) neesamība nebūs šķērslis Ukrainas civiliedzīvotāju ieceļošanai Latvijā.

Ierodoties Latvijā caur robežšķērsošanas punktiem, personām, kuras ieceļo ar biometriskajām pasēm, tiks veikta robežpārbaude.

Ja persona būs ieradusies bez ceļošanas dokumentiem, sadarbībā ar Ukrainas kompetentajām iestādēm tiks veikta personas identitātes noteikšana.

Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš uzturas Latvijā uz uzturēšanās atļaujas pamata, ir pienākums deklarēt savu dzīvesvietu Latvijā mēneša laikā no uzturēšanās atļaujas kartes saņemšanas brīža. Informācija par to, kā deklarēt savu dzīvesvietu Latvijā, pieejama šeit.

Transports uz Latviju

Uz Latviju iespējams iegādāties dažādu pārvadātāju autobusu biļetes, piemēram, www.ecolines.net, www.flixbus.ua, www.luxexpress.eu. Ja Jums nepieciešama palīdzība ar biļešu iegādi, lūdzam aizpildiet formu. Jums atbildēs 48h laikā.

Mājdzīvnieki

Ja kopā ar jums no Ukrainas ceļo mājdzīvnieks, kad iekārtosieties dzīves vietā, sazinieties ar tuvāko veterinārārstu, lai vienotos par vizīti. Vizītei jānotiek ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc dzīvnieka ievešanas. Veterinārārsts bez maksas dzīvnieku apskatīs, reģistrēs, čipēs, vakcinēs. Tālrunis +371 67095245. Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļa vietne: www.pvd.gov.lv

Kontakti

Informācija par valsts robežas šķērsošanu (24/7) pieejama zvanot Valsts robežsardzei +371 67913569, +371 67913568
Valsts robežsardzes tīmekļa vietne www.rs.gov.lv
Latvijas Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietne www.iem.gov.lv/lv

Rīgas Autoostā ir izveidots brīvprātīgo punkts, kas strādā katru dienu no 10.00 līdz 23.00.

Robežas šķērsošana, izceļojot no valsts

No 2023. gada 16. oktobra Ukrainas pasu turētāji nevarēs ieceļot Krievijā no trešajām valstīm pa sauszemi, bet tikai caur Šeremetjevas starptautisko lidostu Maskavā.

Saskaņā ar Krievijas pieņemto lēmumu no 2023. gada 16. oktobra Ukrainas pasu turētāji ieceļot Krievijā no trešajām valstīm var tikai divās robežšķērsošanas vietās – caur Šeremetjevas starptautisko lidostu Maskavā un caur Vientuļu robežšķērsošanas vietu uz Latvijas un Krievijas robežas. 

Ņemot vērā Latvijas valdības lēmumu no 16.oktobra apturēt Latvijas un Krievijas robežas Pededzes un Vientuļu robežšķērsošanas vietu darbību, Ukrainas pasu turētāji nevarēs ieceļot Krievijā no trešajām valstīm pa sauszemi, bet tikai caur Šeremetjevas starptautisko lidostu Maskavā.


Ilgtermiņa uzturēšanās

No 2023.gada 1.janvāra tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas pieteiksies pagaidu aizsardzības statusa saņemšanai Latvijas Republikā un šo statusu apliecinošam dokumentam, tiks izsniegta termiņuzturēšanās atļauja uz diviem gadiem.
Tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas pagaidu aizsardzības statusu Latvijā Republikā ir saņēmuši 2022.gadā, līdz 2022.gada 31.decembrim izsniegtās ilgtermiņa vīzas un termiņuzturēšanās atļaujas būs derīgas līdz 2025.gada 4.martam, neraugoties uz šajos dokumentos norādīto dokumenta derīguma termiņu.
Latvijā ir pieņemts un darbojas īpašs likums par Ukrainas civiliedzīvotāju statusu, tāpēc bēgļa statusam pieteikties nav nepieciešams.

Dokumenti turpinās būt derīgi Latvijas Republikas teritorijā, bet Ukrainas civiliedzīvotājam būs iespēja pieprasīt jaunu termiņuzturēšanās atļauju šādos gadījumos:

 • personai nepieciešams ceļot ārpus Latvijas Republikas teritorijas (gadījumos, kad persona atsakās no pagaidu aizsardzības statusa Latvijas Republikā un izceļo uz citu valsti vai atgriežas Ukrainā, jauna termiņuzturēšanās atļauja netiks izsniegta);
 • personai izsniegtā vīza vai uzturēšanās atļauja ir pazaudēta vai kļuvusi nederīga, jo sabojāta vai mainījušies tajā norādītie dati;
 • personai iepriekš tikusi izsniegta vīza, bet personai nepieciešams saņemt uzturēšanās atļauju, lai izmantotu elektroniskā paraksta iespējas, vai personas iepriekš izsniegtās uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet persona vēlas turpināt izmantot elektroniskā paraksta iespējas.
Lai saņemtu uzturēšanās atļauju, Ukrainas civiliedzīvotājiem jāiesniedz ceļošanas dokumenta kopija un:
 • personām, kam iepriekš bijusi izsniegta vīza vai personām, kas pirmo reizi saņem pagaidu aizsardzību un piesakās uzturēšanās atļaujai, vai, ja Ukrainas civiliedzīvotājs ir Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas pilsonis, jāaizpilda uzturēšanās atļaujas pieteikuma anketa;
 • personām, kam iepriekš bijusi izsniegta termiņuzturēšanās atļauja, jāaizpilda brīvas formas iesniegums. Ja Ukrainas civiliedzīvotājs ir pilngadīgs Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas pilsonis, viņam jāaizpilda papildu anketa ziņu sniegšanai valsts kompetentajām iestādēm. Informācija pieejama šeit.

Uzturēšanās atļaujas pieprasījumu var iesniegt Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Pāles ielā 9 (personīgi) vai atsūtot pa pastu uz jebkuru Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālo nodaļu, vai iesniedzot elektroniski, pieteikumam pievienotos dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu, ja tāds ir personas rīcībā.

Šeit pieejamas: 
uzturēšanās atļaujas pieteikuma anketa,
iesnieguma paraugs atkārtotas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Tālrunis +371 67209422 un +371 67209400+371 67209600 - infotālrunis par migrācijas jautājumiem (pirmdien–ceturtdien plkst. 8.30–16.00; piektdien plkst. 9.00–15.00) Jums ir tiesības sazināties un saņemt atbildes valodā, kuru jūs saprotat, un arī lūgt tulka pakalpojumus. Plašāka informācija PMLP tīmekļa vietnē.

Klātienē valsts un pašvaldību pakalpojumus var saņemt 166 Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centros (VPVKAC). Tajos Ukrainas civiliedzīvotājiem iespējams saņemt atbalstu uzturēšanās atļauju pieteikšanai un, kā arī centri veic fizisko personu reģistrēšanu. Tāpat centros sniedz konsultācijas un palīdz pieteikt e-pakalpojumus elektroniski.

Ukrainas bēgļiem, kuriem Latvijā ir izsniegta vīza vai termiņuzturēšanās atļauja, vai piešķirts personas kods, gatavojoties atgriezties Ukrainā vai dodoties uz citu valsti, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums par pagaidu aizsardzības statusa un vīzas vai termiņuzturēšanās atļaujas anulēšanu. Vairāk informācijas.

Atbalsts pašvaldībās

Atbalsta centrs Rīgā
Rīgas atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem atrodas Pāles ielā 9. Centrs ir atvērts darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Vairāk informācijas riga.lv vai pa tālruni +371 80000 800.

Atbalsta centrā Ukrainas civiliedzīvotāji var saņemt konsultācijas un praktisku atbalstu, tai skaitā:

 • pieteikties termiņuzturēšanās atļaujai,
 • iesniegt pieteikumus personas kodu izsniegšanai un saņemt personas kodus,
 • saņemt pārtikas, saimniecības un higiēnas preču paku,
 • saņemt informāciju par nevalstiskā sektora iespējām palīdzēt;
 • apmeklēt darba biržas, apmācības un citus pasākumus.

Tie Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri ir reģistrēti Rīgā var arī: 

 • pieteikties pabalstam krīzes situācijā, garantētā minimālā ienākuma pabalstam un mājokļa pabalstam, pabalstam izglītības ieguvei, izziņai pārtikas paku saņemšanai,
 • saņemt informāciju par reģistrāciju skolās un bērnudārzos,
 • saņemt bezmaksas Latvijas SIM kartes un e-talonus sabiedriskā transporta izmantošanai.
Citās pašvaldībās reģistrētiem Ukrainas civiliedzīvotājiem jāvēršas attiecīgajā pašvaldībā.

Atbalsts citās pilsētās

Lai uzzinātu vairāk par atbalsta iespējām, lūdzam sazināties ar attiecīgo pašvaldību:

Citās pašvaldībās: plašāka informācija šeit.  Pašvaldības var sniegt arī papildu palīdzību, atkarībā no pašvaldības iespējām.

Aicinām izmantot atbalsta rīku kalkulatoru, lai ātri un ērti uzzinātu par ģimenēm pieejamo valsts un pašvaldību sniegto atbalstu.

Kalkulators sniedz iespēju vienkopus redzēt valsts un pašvaldību atbalstu dažādām iedzīvotāju grupām. Tas ļauj salīdzināt arī dažādu pašvaldību sniegto atbalstu.

Vēršam uzmanību uz to, ka pakalpojumi ir pieejami tiem Ukrainas iedzīvotājiem, kuri ir deklarējuši savu dzīves vietu, kā arī pašvaldības var noteikt ierobežojumus tam, cik ilgi personai ir jābūt deklarētai attiecīgajā pašvaldībā, lai saņemtu noteiktus pabalstus, tādēļ neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar konkrēto pašvaldību.

Vēršam uzmanību uz to, ka datus par atbalsta iespējām aktualizē un norāda katra pašvaldība individuāli. Kalkulators ir latviešu valodā, taču tā lietošana ir vienkārša. Ja tomēr rodas jautājumi vai nepieciešama palīdzība kalkulatora lietošanā, varat apmeklēt NVO informācijas centru Rīgas Ukrainas iedzīvotāju atbalsta centrā Pāles ielā 9, 102. kabinetā, vai zvanīt darba laikā uz tālruni +371 20381039.

Sociālais atbalsts

Ukrainas iedzīvotāji Latvijā var saņemt šādus pabalstus:
 • Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā - 343 eiro pilngadīgai personai un 240 eiro par bērnu
 • No 2024. gada 1. janvāra papildu ikmēneša pabalstu 137 eiro pirmajai personai un 96 eiro katrai nākamajai personai Ukrainas civiliedzīvotāja mājsaimniecībā
 • citu materiālu atbalstu vai sociālos pakalpojumus atbilstoši personas individuālajām vajadzībām.
Kontakti

Bezmaksas informatīvais tālrunis par sociālo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem +371 80700011 (pirmdienās – ceturtdienās plkst. 8.30-17.00, piektdienās plkst. 8.30-15.00 (arī krievu valodā). Plašāka informācija Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē.

Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot pašvaldības sociālā dienesta izziņu par krīzes situāciju, ir tiesības uz atbalstu: viena persona trīs mēnešos var saņemt divas pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības preču paku, divas papildu bērnu pārtikas pakas, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, kā arī papildu higiēnas preču paku, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā līdz 2 gadiem. Papildus tam ģimenes ar sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem var saņemt mācību piederumu paku.

Pirmos trīs kalendāra mēnešus pēc pirmreizējā iesnieguma iesniegšanas dienas Ukrainas civiliedzīvotāji sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību var saņemt bez materiālās situācijas izvērtēšanas.

Ar izziņu atbalsta pakas varēs saņemt kādā no vairāk nekā 400 izdales punktiem visā Latvijā. Izziņu var saņemt pašvaldībā (sk. “atbalsts pašvaldībās”). Zupas virtuvēs gatavās maltītes personas var saņemt bez izziņas vai citu dokumentu uzrādīšanas. Plašāka informācija par zupas virtuvēm Rīgā pieejama šeit.

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri reģistrēti Rīgas atbalsta centrā, var izmantot galvaspilsētas sabiedrisko transportu bez maksas.

Transports

Ukrainas civiliedzīvotāji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var izmantot reģionālo sabiedrisko transportu un pārvadāt savu bagāžu bez maksas.Lai saņemtu biļeti bez maksas, lūdzam vērsties kasē, ja tāda ir pieejama. Bezmaksas braukšana neattiecas uz reģionālajiem komercmaršrutiem (reisiem), tie sarakstā atzīmēti ar lielo burtu "K". Detalizētāka informācija ukraiņu valodā pieejama šeit. Maršrutu plānotājs, kā arī transporta kustības saraksts (autobusiem un vilcieniem) pieejams šeit.

Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri reģistrējušies Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, var izmantot galvaspilsētas sabiedrisko transportu bez maksas. Pirms tam centrā jāsaņem e-talons. Šis atbalsts ir spēkā līdz 2024.gada 30.jūnijam.

Plašāka un regulāri atjaunota informācija par braukšanu Rīgas sabiedriskajā transportā Ukrainas iedzīvotājiem pieejama šeit

 • Rīgas sabiedriskā transporta kustības saraksts pieejams šeit 
 • Maršruta plānotājs pieejams šeit
 • Informācija par biļetēm pieejama šeit
 • Biļešu tirdzniecības vietas atrodamas šeit

Autostāvvietas

Rīgā ir 6 zonas: A, B, C, D, R un V, kurās autostāvvietas maksa un darba laiks, kā arī apmaksas veids var atšķirties. Karti ar autostāvvietu zonējumu var apskatīt Rīgas satiksmes mājaslapā.

Šobrīd maksas autostāvvietās Rīgā ir pieejami pieci norēķinu veidi: priekšapmaksa, pēcapmaksa, pa tālruni, mēneša abonements un iedzīvotāja karte. Detalizētāka informācija pieejama šeit. Par autostāvvietu noteikumiem citās pilsētās, lūdzu skatīt attiecīgās pašvaldības mājaslapu.

Transportlīdzekļu reģistrācija

Ukrainas civiliedzīvotāji ar Ukrainā reģistrētiem transportlīdzekļiem ceļu satiksmē var piedalīties trīs mēnešus no iebraukšanas brīža, nepārreģistrējot transportlīdzekli Latvijā.

Ja Ukrainā reģistrētu transportlīdzekli Latvijā paredzēts izmantot ilgāk par trīs mēnešiem, to bez atbilstības apliecinājuma Ukrainas civiliedzīvotājam var reģistrēt uz laiku līdz 3 gadiem (vairāk informācijas sadaļā "Transportlīdzekļa reģistrācija uz laiku".

Reģistrējot transportlīdzekli uz laiku, tam tiek izsniegtas Latvijas valsts reģistrācijas numura zīmes un reģistrācijas apliecība. Reģistrācijai uz laiku iesniegtos dokumentus un numura zīmes uzglabā un tos izsniedz, noņemot transportlīdzekli no uzskaites izvešanai no Latvijas.

Reģistrējot iepriekš Ukrainā reģistrētu transportlīdzekli (uz laiku vai pastāvīgi), transportlīdzekļa ievešana jānoformē normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā. Lai transportlīdzekli reģistrētu CSDD, tā vispirms ir jāatmuito - muitas iestādē jāiesniedz muitas deklarācija. To var izdarīt, vēršoties pie deklarēšanas pakalpojuma sniedzēja – muitas brokera, noskaidrojot kontaktinformāciju interneta pārlūka meklētājā. Pilnvarotais muitas brokeris sagatavos muitas deklarāciju un iesniegs to VID Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmā EMDAS.

Vairāk informācijas par muitas formalitātēm pieejama šeit.

No 2023. gada 1. septembra piedalīties ceļu satiksmē ar elektroskrejriteni var persona vecumā no 14 gadiem, ja tai ir velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Iegūt velosipēda vadīšanas tiesības skolēniem var palīdzēt skola, kur tiek apgūta teorija un kārtots eksāmens, kā arī ikviens to var nokārtot CSDD nodaļās.

Vasaras riepas

Laikposmā no 1. maija līdz 1. oktobrim aizliegts braukt ar transportlīdzekli, kuram ir riepas ar radzēm.

Administratīvie sodi

Ja saņemat naudas sodu, pievērsiet uzmanību informācijai smalkajā drukā, jo ir vairāki administratīvie sodi, par kuriem amatpersonas var piemērot nosacītu daļēju atbrīvošanu (piemēram, ja samaksājat naudas sodu 15 dienu laikā pēc tā saņemšanas, var būt atbrīvojums no maksājuma 50 % apmērā no kopējā apjoma).

Autovadītāja apliecība

Ukrainā izsniegtās vadītāja apliecības ir derīgas visu tajās norādīto kategoriju transportlīdzekļu vadīšanai Latvijā uz pagaidu aizsardzības laiku, tās nav jāmaina pret Latvijas vadītāja apliecību.

Attiecībā uz transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanu netiek piemērots Ceļu satiksmes likuma 22. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktais. Tas ir, netiek piemērota norma par to, ka lai iegūtu vadīšanas tiesības, personai ir jābūt Latvijas pastāvīgajam iedzīvotājam.

Mājoklis

Latvija nodrošina Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanu bez maksas pirmās 60 vai 120 dienas un 30 dienas ēdināšanu bez maksas.

No 2022.gada 20.jūlija pašvaldības var pieņemt lēmumu par izmitināšanu līdz 60 dienām, ja attiecīgajā pašvaldībā nav iespējams nodrošināt izmitināšanu ar termiņu līdz 120 dienām. Lēmumu par izmitināšanu līdz 60 dienām pašvaldība varēs pieņemt tikai tad, ja pašvaldībā ir sasniegti 80% no faktiski iespējamā izmitināto Ukrainas civiliedzīvotāju skaita un nav iespējams nodrošināt izmitināšanu citā pašvaldībā.

Ja jums nepieciešama izmitināšana, lūdzu, sazinieties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta diennakts tālruni +371 26654887.

Ja jūs esat Rīgā, varat sazināties arī ar pašvaldības informatīvo tālruni Rīgā +371 80000800 (katru darba dienu no 8:00 līdz 18:00).

Ukrainas civiliedzīvotāji tiek galvenokārt izmitināti dienesta viesnīcās un tūrisma mītnēs, kā arī Latvijas iedzīvotāju ģimenēs.

Noteiktām personu grupām, kurām objektīvu iemeslu dēļ var būt apgrūtināta iespēja sev nodrošināt mājokli pēc valsts nodrošinātā izmitināšanas perioda, ir paredzēta iespēja saņemt izmitināšanas atbalstu arī pēc 60 vai 120 dienu perioda, taču ne ilgāk kā līdz 2024.gada 31.decembrim.

Personas, kurām ir tiesības saņemt izmitināšanu pēc 60 vai 120 dienu perioda, ir ar invaliditāti; nodrošina personas ar invaliditāti aprūpi; ir pensijas vecumā atbilstoši Latvijā noteiktajam pensionēšanās vecumam; iegūst izglītību klātienē pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai pāriet uz mācībām nākamajā izglītības pakāpē, iegūst izglītību augstākās izglītības iestādē vai turpina izglītības ieguvi Ukrainā tālmācībā vai attālināti pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē; ir sieviete, kas stājusies grūtniecības uzskaitē; ir viens no bērna vecākiem vai ārkārtas aizbildnis, kurš kopj bērnu līdz divu gadu vecumam; nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi un bērnam nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi; ir bērns pirmsskolas vecumā, kuram nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi. Skaidrojums par personu grupām, kurām Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktas tiesības saņemt izmitināšanas atbalstu pēc 60 vai 120 dienām, pieejams šeit

Latvijas iedzīvotājiem, kas bez maksas izmitina savās mājās Ukrainas civiliedzīvotājus, pieejams valsts atbalsts.

Fiziskas un juridiskas personas var saņemt kompensāciju 100 eiro apmērā mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 eiro mēnesī par katru nākamo, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī. Ja fiziskajai personai pieder vairāki mājokļi, kuros tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji, atlīdzību var saņemt par katru savā īpašumā esošo mājokli, kurā tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji. Pieteikums par atlīdzības saņemšanu jāiesniedz pašvaldībā 14 dienu laikā no izmitināšanas sākuma dienas.

Tāpat fiziskās un juridiskās personas, kuras bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, var saņemt atlīdzību par periodu, kas pārsniedz 120 dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31.decembrim, ja izmitina personas, kuras nespēj patstāvīgi nodrošināt sev izmitināšanu (sk. iepriekš). Vairāk informācijas pieejama šeit.

Ukrainas civiliedzīvotāji, kuru izdevumi par mājokli ir lielāki par ienākumiem vai tie pilnībā nesedz izdevumus par mājokli, var pieteikties mājokļa pabalstam. Pabalstus piešķir un izmaksā pašvaldības sociālais dienests. Plašāka informācija pieejama šeit.

Pašvaldība Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanai var slēgt īres līgumu ar privātpersonu (izīrētāju). Tādā gadījumā pašvaldība maksās atlīdzību par mājokļa lietošanu 100% apmērā no pielīgtās īres maksas, kas ietvers visus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus, tai skaitā komunālos maksājumus, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par mājokli. Privātpersona šajā gadījumā neprasa īres maksu no Ukrainas iedzīvotāja. Atbalsts pieejams līdz 120 dienām, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31.decembrim. Vairāk informācijas par atbalstu ir šeit.

Vietnē majasbegliem.lv iespējams bez maksas ievietot sludinājumus mājokļu izīrēšanai Ukrainas cilvēkiem un sazināties ar viņiem bez starpniekiem. Tāpat mājas lapā var atrast detalizētu aprakstu par īres procesu, līguma paraugu, praktiskus padomus mājokļa īrēšanā, ieskaitot to, kāda finansiāla palīdzība pieejama, un kā to iegūt.
Lai vienkopus apvienotu privātpersonu sniegtās izmitināšanas iespējas Ukrainas bēgļiem, informācijas reģistrā https://cak.iem.gov.lv/ ir izveidota iespēja, autentificējoties ar latvija.lv, reģistrēt savu īpašumu izmitināšanai. Personas aicinātas norādīt vairākus tehniskos datus, piemēram, cik cilvēkus var izmitināt, kur atrodas īpašums, vai pieejamas ērtības, vai mājoklis ir piemērots izmitināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem u.c.

Īstermiņa uzturēšanās

Ja vēlaties mītnes vietu meklēt patstāvīgi, iesakām īstermiņa mītnes meklēt vietnēs:

Ilgtermiņa uzturēšanās

Dzīvokļus, kuros uzturēties ilgtermiņā, iesakām meklēt šādās tīmekļa vietnēs:

Veselības aprūpe

Latvijas valsts apmaksātā veselības aprūpe
Ikviens Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš ierodas Latvijā vai jau atrodas šeit, saņems visus Latvijas valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, tostarp medikamentus, kādi pieejami arī Latvijas iedzīvotājiem, bez maksas.

Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā ir iespēja izmantot dažādus veselības aprūpes pakalpojumus. Plašāka informācija par pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ir atrodama šeit

Neatliekamā medicīniskā palīdzība

Ja, ierodoties Latvijā, jums vai ģimenes loceklim ir nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, informējiet par to robežšķērsošanas vietā esošās Valsts robežsardzes amatpersonas vai zvaniet uz 113.

Covid-19

Vakcinācijas pret Covid-19 jautājumos, tai skaitā, lai saņemtu bezmaksas ceturto balstvakcīnu, jāvēršas pie ģimenes ārsta, ārstniecības iestādes vakcinācijas kabinetā, vai pierakstoties elektroniski vietnē manavakcina.lv, ja ir pieejams Latvijā reģistrēts e-paraksts vai internetbanka. Karte ar ģimenes ārstu un ārstniecības iestādēm, kas nodrošina vakcināciju, atrodama šeit.

Noteiktos vecumos bērniem un pieaugušajiem Latvijā ir pieejama valsts apmaksāta vakcinācija atbilstoši vakcinācijas kalendāram. Piemēram, Latvijā ir izplaltīts ērču encefalīts, tādēļ vakcinācija pret ērču encefalītu rekomendējama visiem Latvijas iedzīvotājiem. Lai saņemtu ērču encefalīta vakcīnu, kā arī citas vakcīnas, sazinieties ar savu ģimenes ārstu vai tuvāko medicīnas iestādi.

Kontakti

Informatīvais tālrunis par veselības pakalpojumiem +371 8000 1234.
Tālrunis zvanot no ārvalstu numuriem: +371 67045005 (pirmdiena-ceturtdiena plkst. 8:30 - 17:00; piektdiena plkst. 8:30 - 15:00)

Veselības ministrijas tīmekļa vietne www.vm.gov.lv
Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietne www.vmnvd.gov.lv

Medicīniskā palīdzība bērniem

Bērnu slimnīcas fonds piedāvā Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem palīdzību, koordinējot veselības pakalpojumu saņemšanu, kā arī finansiālo atbalstu gadījumos, kad nepieciešami valsts neapmaksāti medicīnas pakalpojumi, transports uz medicīnas iestādi, psiholoģiskā palīdzība, medikamenti vai medicīnas preces Plašāka informācija šeit.
Tālrunis +371 25680140.

Psihoemocionālais atbalsts

Bērniem, pusaudžiem un viņu ģimenēm ir pieejams bezmaksas psihoemocionālais atbalsts. Plašāka informācija šeit.

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis

Gadījumā, ja nepieciešams medicīnisks padoms ārpus ģimenes ārstu darba laika, aicinām zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 (pirmdiena-piektdiena plkst. 17:00 - 8:00; brīvdienās visu diennakti). 

Tuberkolozes ārstēšana

Informācija un atbalsts tuberkulozes ārstēšanai, diagnostikas pakalpojumiem pieejama šeit.

Nevalstisko organizāciju atbalsts

Informācija par nevalstiskajām organizācijām, kas sniedz atbalstu Ukrainas pilsoņiem, pieejama šeit. Sarakstā ir arī organizācijas sniedz atbalstu cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem, kā arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, un palīdz ar invalīdu stāvvietas kartes noformēšanu un tehnisko palīglīdzekļu sagādi.

Grūtnieču aprūpe un dzemdību palīdzība

Ukrainas civiliedzīvotājas Latvijā var saņemt valsts apmaksātu grūtnieču aprūpi un dzemdību palīdzību. Vairāk informācijas par pieejamajiem pakalpojumiem pieejama šeit.

Nevēlamas grūtniecības pārtraukšana

Ukrainas civiliedzīvotājām, kuras ir cietušas no vardarbības Krievijas izraisītā kara laikā Ukrainā, Latvijā ir pieejama valsts apmaksāta grūtniecības pārtraukšana Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams tikai personu apliecinošs dokuments. Saraksts ar medicīnas iestādēm, kas veic pakalpojumu, pieejams šeit.

Invaliditāte

Ar noteiktu invaliditātes statusu var saņemt dažādu valsts atbalstu, piemēram, bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā var saņemt, ja Ukrainas civiliedzīvotājs Latvijā ir uzturējies vismaz trīs mēnešus kopš ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas izsniegšanas dienas. Lai saņemtu šos pabalstus, Ukrainas civiliedzīvotājam vai tā likumiskajam pārstāvim ar iesniegumu par pabalstu piešķiršanu jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Vairāk informācijas šeit.

Bērni

Ukrainas civiliedzīvotāji Latvijā var saņemt bērna piedzimšanas pabalstu, bērna kopšanas pabalstu un ģimenes valsts pabalstu. Informācija par pabalstu apjomu un nosacījumiem to saņemšanai pieejama šeit.

Informācija par valsts finansētām nometnēm Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem Latvijā pieejama šeit.

Ikvienam bērnam, kas Latvijā ieradies bēgļu gaitās no Ukrainas, ir iespējas iegūt izglītību valsts valodā vai mazākumtautību izglītības programmā ukraiņu valodā pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē. Tāpat bērni bez jebkādiem ierobežojumiem varēs apmeklēt interešu izglītības pulciņus. Informācija par uzņemšanas kārtību skolās pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) bērniem no Ukrainas nodrošina visu nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Lai pieteiktos medicīniskajai palīdzībai un izmeklējumiem, aicinām zvanīt pa tālruni +371 256 801 40. BKUS mājaslapā atrodama informācija par sniegto atbalstu. Informācija par vakcināciju bērniem atrodama te.

Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu ar uzvedības problēmām un saskarsmes grūtībām likumiskie pārstāvji un speciālisti (piemēram, izglītības iestāžu pedagogi) var saņemt Bērnu aizsardzības centra konsultatīvo atbalstu. Plašāka informācija šeit

Informācija par to, kā rīkoties situācijās, ja:

 • Latvijā bērns ieradies bez vecākiem vai sev zināma pieaugušā,
 • bērns ieradies Latvijā kopā ar citu Ukrainas ģimeni, bet bez saviem vecākiem,
 • bērns ieradies pie savām paziņām, radiem, bet bez vecākiem,
 • ja Latvija ierodas bērnu grupa no Ukrainas bērnu nama

pieejama šeit.

Informācija par bērnu tiesībām Latvijā pieejama šeit.

Atbildes uz Ukrainas iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem par bērnu un vecāku tiesību jautājumiem Latvijā pieejamas šeit.

Apliecība “Goda ģimene” ir pieejama daudzbērnu ģimenēm, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un ģimenēm, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte. Šīs apliecības īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Vairāk informācijas pieejama šeit

Drošība

112 ir Latvijas vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma tālruņa numurs, kuram jāzvana gadījumos, kad pastāv apdraudējums un briesmas paša vai līdzcilvēku dzīvībai, veselībai, drošībai, apkārtējai videi vai īpašumam. Zvanu apstrādi un pāradresēšanu citiem dienestiem veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Tālruņa operatīvais dežurants sniegs informāciju, kā rīkoties konkrētajā situācijā un, nepieciešamības gadījumā, savienos ar atbilstošu palīdzības dienestu – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Valsts policiju, Pašvaldības policiju, Gāzes avārijas dienestu.

Jautājumu gadījumā, kad nav nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība, iedzīvotāji tiek aicināti zvanīt uz informatīvo tālruni 67075333 darba dienās 8.00–16.30.

Iedzīvotāji tiek aicināti ziņot par visiem izteikumiem un personām, kas aicina, atbalsta un attaisno Krievijas karu Ukrainā. Valsts policija: vpdd@vp.gov.lv; pasts@vp.gov.lv; +371 67014002 vai 110; Valsts drošības dienesta diennakts tālrunis 67208964; info@vdd.gov.lv.

Gadījumos, ja noziegumos cietušajiem nepieciešams atbalsts, personas var zvanīt speciāli izveidotam tālrunim – 116006 vai ieskatīties mājaslapā www.cietusajiem.lv.

Valsts policija rūpīgi seko līdzi norisēm sabiedrībā un pievērš pastiprinātu uzmanību jebkādām viedokļu un darbību izpausmēm, kas saistīti ar agresiju pret Ukrainas bēgļiem vai atbalstu Krievijas karam Ukrainā. 

Latvijas Cilvēktiesību centra naida noziegumu/ naida runas ziņošanas veidlapa pieejama šeit.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informatīvās kampaņas “Pamani cilvēku tirdzniecības draudus!” ietvaros ir sagatavojusi padomus, kas var palīdzēt izvairīties no cilvēku tirdzniecības draudiem.

1. Meklējiet darbu drošās un pārbaudītās interneta vietnēs
Ja esat darba meklējumos, izvēlieties uzticamas un pārbaudītas interneta vietnes vai darba meklēšanas platformas. Nepiekrītiet darba piedāvājumiem no nezināmiem avotiem vai tādiem, kas izskatās pārāk labi, lai būtu patiesi.

2. Pārbaudiet “sapņu darbu” piedāvājumus
Lai piesaistītu potenciālos upurus, vervētāji nereti rada nereālus “sapņu darba” piedāvājumus. Rūpīgi izpētiet visus piedāvājumus un skeptiski izvērtējiet solītos bonusus un atlīdzību.

3. Iepazīstieties ar darba tiesībām
Pirms pieņemat darbu Latvijā vai dodaties strādāt ārzemēs, iegūstiet informāciju par darba tiesībām un aizsardzību konkrētajā valstī. Šis solis palīdzēs izvairīties no nelegālas nodarbināšanas un izmantošanas.

4. Sargiet savas personiskās lietas
Nenododiet personu apliecinošos dokumentus vai bankas kartes nezināmiem cilvēkiem. Pat ja dokumenti ir nozaudēti vai atņemti, Jūs vienmēr varat vērsties pēc palīdzības Valsts policijā.

5. Nofotografējiet savus dokumentus
Savā telefonā vienmēr glabājiet kopijas personas dokumentiem, tostarp pasei un eID kartei. Tas var palīdzēt pierādīt Jūsu identitāti, vēršoties pēc palīdzības.

6. Informējiet tuviniekus
Ja plānojat pārvākties vai strādāt citā valstī, pastāstiet radiniekiem vai draugiem par saviem plāniem, jaunajiem kontaktiem un dzīvesvietas vai apmešanās vietas adresi. Tas nodrošinās sasniedzamību, ja būs nepieciešama palīdzība vai atbalsts.

7. Konsultējieties ar darba inspekciju
Ja saskaraties ar darba tiesību pārkāpumiem vai citiem nelikumīgiem darba apstākļiem, konsultējieties ar vietējo darba inspekciju. Pat gadījumā, ja vēl nav noslēgts oficiāls darba līgums, ikvienam cilvēkam ir tiesības uz aizsardzību un atbalstu.

Darba iespējas

Ja Ukrainas civiliedzīvotājiem ir nepieciešams darbs, izsmeļoša informācija pieejama šeit

Uzsākot darba tiesiskās attiecības, Ukrainas civiliedzīvotājam ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu 700 eiro apmērā. Pabalstam jāpiesakās Nodarbinātības valsts aģentūrā mēneša laikā no darba uzsākšanas. Informācija par to, kā pabalstam pieteikties, pieejama šeit.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) palīdzēs Ukrainas civiliedzīvotājiem atrast darba iespējas Latvijā.

 • Jebkurā NVA klientu apkalpošanas vietā klātienē vai sazinoties pa telefonu (no pirmdienas līdz ceturtdienai – no 9.00 līdz 16.30; piektdienās - no 9.00 līdz 15.00).
Kontakti

NVA bezmaksas informatīvais tālrunis: +371 80200206
Pieejamās vakances un cita aktuāla informācija atrodama NVA tīmekļa vietnē.

Patstāvīgi darbu var meklēt sludinājumu portālos www.ss.lv; www.teirdarbs.lv, kā arī  www.cv.lv sadaļā par darba piedāvājumiem ukraiņiem.

Tie Ukrainas bēgļi, kuri ir reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu maksātāju reģistrā kā pašnodarbinātās personas, Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) var pieteikties vienreizējam pabalstam pašnodarbinātības uzsākšanai (700 eiro). Pabalstam jāpiesakās viena mēneša laikā no reģistrēšanās VID.

Pabalstu nepiešķir tiem, kuri iepriekš jau ir saņēmuši NVA nodarbinātības uzsākšanas pabalstu. Ja personai vienlaikus ir tiesības pretendēt gan uz nodarbinātības uzsākšanas pabalstu, gan uz pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu, tad tā var saņemt tikai vienu no šiem pabalstiem.

Detalizētāka informācija par pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem pieejama NVA vietnē.

Plašāka informācija par nodarbināšanas prasībām Latvijā pieejama Valsts darba inspekcijas (VDI) tīmekļa vietnē.

Informācija par iespējām uzsākt darbu izglītības jomā pieejama šeit.

Informācija par nodarbinātības iespējām un prasībām bērnu uzraudzības jomā pieejama šeit.

Informācija par nodarbinātības iespējām un prasībām veselības jomā pieejama šeit.

Informācija par darba iespējām kultūras jomā un radošajās profesijās pieejama šeit

Informācija par radošā darba stipendiju programmu kultūras jomā pieejama šeit

Gada ienākumu deklarācija

Ukrainas bēgļiem, kas Latvijā ir darba ņēmēji, gada ienākumu deklarācija nav jāsniedz.

- Ja cilvēks strādā algotu darbu:
Gada ienākumu deklarācija nav jāsniedz. Neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamajiem šiem cilvēkiem piemēro darba devējs. Savukārt atvieglojumi par ārstniecību, izglītību un ziedojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek piemēroti.

- Ja cilvēkam ir reģistrēta saimnieciskā darbība:
Laikā no 1.marta līdz 1.jūnijam jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Deklarācijā norāda 2022.gada laikā saņemtos ienākumus un aprēķina maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

 Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ienākumiem tiek piemērots neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājamajiem. Savukārt atvieglojumi par ārstniecību, izglītību un ziedojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek piemēroti. 

Gada ienākumu deklarāciju aizpilda tiešsaistē Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Ja deklarācijas aizpildīšanai nepieciešama VID speciālista palīdzību, to iespējams saņemt pa telefonu 67120012 vai arī, iepriekš piesakoties, klātienes konsultācijā.

Finanses

Aktuālais hrivnas maiņas kurss pret eiro, kurš tiek pārskatīts reizi nedēļā, pieejams  Latvijas Bankas mājaslapā.

Citas iespējas samainīt hrivnas pret eiro - valūtas maiņas punktos (piemēram, Tavex), pēc to noteiktā maiņas kursa.

Latvijā darbojas Ukrainas banku izdotās VISA un MasterCard maksājumu kartes, bet iespējamas tehniskas problēmas. Ar šīm maksājumu kartēm iespējams arī izņemt naudu bankomātos.

Lielākajā daļā Latvijas kredītiestādēs un finanšu iestādēs Ukrainas pilsoņi var atvērt maksājumu kontus bez maksas.

Lai atvērtu kontu un noformētu maksājumu karti, nepieciešams personīgi ierasties bankas apkalpošanas centrā, līdzi ņemot Ukrainā izdotu ceļošanas dokumentu vai ID, vai Latvijā izdotu Termiņuzturēšanās atļauju (ID). Bankas darbojas pēc iepriekšējā pieraksta, tāpēc pirms apmeklējuma iesakām sazināties ar konkrēto banku.

Vairāk informācijas teLatvijas Bankas mājaslapā un bankās Latvijā:  SEB, Citadele, Swedbank, Luminor, Industra Bank, Reģionālā Investīciju Banka.

Izglītība

Ukrainas civiliedzīvotāji var turpināt studijas kā apmaiņas studenti, savukārt pētnieki var tikt nodarbināti Latvijas pētniecības institūcijās, saņemot tādu pašu atbalstu studijām, kāds ir studējošajiem Latvijā vai pētniekiem jau esošajās pētniecības sadarbības programmās. Saraksts ar augstāko izglītības iestādēm, studiju programmām un kontaktiem pieejams šeit

No 2022. gada 1. septembra nepilngadīgie Ukrainas civiliedzīvotāji izglītību Latvijā iegūst latviešu valodā. Pirmsskolas izglītības vai pamatizglītības pakāpē bērns ir tiesīgs apgūt arī mazākumtautību izglītības programmu, kas tiek īstenota ukraiņu valodā. Tiem bērniem, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, no valsts budžeta tiek finansētas brīvpusdienas.

Vairāk informācijas par pamata, vidējās, profesionālās un augstākās izglītības iespējām Latvijā Ukrainas civiliedzīvotājiem pieejama šeit.

Zinātnisko institūciju reģistrā esošās Latvijas zinātniskās institūcijas var nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Ukrainas pētniekiem vai piedāvāt stažēšanos savā institūcijā.

Informācija par izglītošanās iespējām Rīgā ukraiņu bēgļu bērniem (skolas, bērnudārzi, mūzikas, sporta, mākslas skolas, utt) pieejama šeit

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs pieejams asistenta pakalpojums.

Informācija par valsts finansētām nometnēm projektā “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” pieejama šeit.

Kultūra un socializēšanās

Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības bez maksas apmeklēt visus valsts muzejus Latvijā. Muzeju saraksts atrodams Kultūras ministrijas mājaslapā.

Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās pieejamas grāmatas angļu, ukraiņu un krievu valodās. Bibliotēkās iespējams izmantot koplietošanas telpas ar datoriem un interneta pieslēgumu, socializēties, kā arī piedalīties bibliotēkas organizētos pasākumus.

Atbalsts un resursi

Informāciju par valsts valodas pārbaužu kārtību var uzzināt Valsts izglītības satura centra mājaslapā.

Ukrainas civiliedzīvotājiem nav jāmaksā valsts nodeva par valsts valodas pārbaudi.

Izziņu par valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu var saņemt izmantojot e-adresi portālā Latvija.lv vai saņemt pa pastu, samaksājot EUR 12,01.

Lai palīdzētu savest kopā tos, kuri vēlas ziedot apģērbus, apavus, mēbeles, sadzīves tehniku, bērnu preces u.c., un tos, kuriem šī palīdzība nepieciešama, ir izveidota vietne www.palidzibaskarte.lv. Tajā pieejama informācija par vairāk nekā 145 vietām Latvijā, kurās ir iespēja ziedot vai saņemt sev nepieciešamās lietas.

Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā ir iespēja pieteikties uz bezmaksas latviešu valodas kursiem. Informācija par mācību iestādēm, kuras nodrošina bezmaksas latviešu valodas kursus Ukrainas civiliedzīvotājiem, atrodama Sabiedrības integrācijas fonda interneta vietnē.

www.palidzibaskarte.lv tagad var atrast sev tuvāko vietu, kur apgūt latviešu valodu! Sadaļā “Filtrēt” atzīmē “Latviešu valodas nodarbības”, izvēlies sev tuvāko vietu un sazinies ar konkrēto organizāciju!

Portālā Ziedot.lv ir izveidota speciāla sadaļa ukraiņu valodā un pieteikuma anketa, lai Ukrainas kara bēgļi varētu pieteikties uz palīdzību ārstniecības, rehabilitācijas un medikamentu iegādei, kā arī saņemt konsultācijas un atbalstu ārkārtas situācijās.

Nevalstisko organizāciju informācijas punktā Rīgas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta centrā, Pāles ielā 9, Rīgā 1. stāvā iespējams uzzināt, kur meklēt humāno palīdzību (apģērbs, apavi, higiēnas un citas pirmās nepieciešamības preces bērniem un pieaugušajiem), kur bez maksas saņemt sadzīvei nepieciešamās lietas, kur vērsties, ja nepieciešama bezmaksas jurista, psihologa vai veterināra konsultācija, kādi ir kādi ir aktuālie kultūras notikumi un pasākumi ģimenēm. Informācijas punkta tālrunis: +371 20381039 (darba dienās no 9.00 - 17.00).

Citi noderīgi resursi

Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem" ir sagatavojusi vairākus video ukraiņu valodā, kuros sniegtas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par ierašanos un dzīves uzsākšanu Latvijā, veselības aprūpi, juridisko palīdzību un dokumentiem, informācijas resursiem, darba uzsākšanu, elektroniskajiem pakalpojumiem, kā arī citām tēmām.

E-adrese ir digitālā pastkastīte portālā Latvija.lv (sadaļā "Mana Latvija.lv") un nodrošina iespēju oficiāli sazināties ar visām Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm. Piemēram, ar e-adreses palīdzību var iegūt latviešu valodas prasmes pārbaužu rezultātus.

E-adresei var piekļūt, pieslēdzoties portālam ar savu digitālo identitāti (piemēram, izmantojot uzturēšanās atļauju).

Lūdzam ņemt vērā, ka portālā Latvija.lv e-adresi var izveidot un lietot tikai tie Ukrainas bēgļi, kuriem ir uzturēšanās atļaujas ar spēkā esošu derīguma termiņu.

Lai uzzinātu, kā izveidot e-adresi, kā piekļūt e-adreses pastkastītei un kā nosūtīt ziņojumu, sagatavoti video.

Atverot video caur youtube, video uzstādījumos (settings) jāizvēlas subtitrus (subtitles/cc) un ukraiņu valodu.

izveidot (aktivizēt) e-adresi.

piekļūt e-adreses pastkastītei.

nosūtīt ziņojumu e-adresē.

Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo, bet nezini, kurā organizācijā, aicinām  aizpildīt šo anketu , norādot savas prasmes un iespējas! 

Brīvprātīgā darba iespējas: 

Biedrībā “Tavi draugi” 
Biedrība “Young Folks” 
Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” brīvprātīgo šoferu grupa gadījumiem, kad nepieciešams palīdzēt pārvietot cilvēkus vai mantas, galvenokārt Rīgā 
- Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem”  latviešu valodas klubiņš